Parengtas Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas

DĖL TERITORIJOS PRIE LIETAUS GATVĖS DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2351) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 birželio 13 d. įsakymas Nr. A30-1730 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A30-1730; 2016-08-31 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1341/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1950 „Dėl teritorijos prie Lietaus gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2351) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus Lietaus g. 12 (kadastro Nr. 0101/0068:2189) ir Lietaus g. 14 (kadastro Nr. 0101/0068:2188) į vieną sklypą, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Eriadas“, Dvaro g. 123A, Šiauliai, tel. +370 698 39510, el. p: robertas@eriadas.lt

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1017, LT 05120 Vilnius, projekto vadovas- architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti darbo dienomis nuo 2017-06-12 iki 2017-06-23 planavimo iniciatoriaus patalpose A. Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 2, LT-09310 Vilnius, nuo 10:00 iki 17:00 val.; Vilniaus miesto savivaldybės Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (/popup2.php?ru=YmKstFmHMN&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=19533 (planavimo sutartis, įsakymas, planavimo darbų programa)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-367).

Informaciją teikia: planavimo iniciatoriaus atstovas Robertas Staskevičius, tel. + 370 698 39510, el. p.: robertas@eriadas.lt .

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-06-23 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.