Parengtas Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Meškeriotojų g. (kadastro Nr. 0101/0011:219) inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-07-07 įsakymas Nr. A30-2381/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219) inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2021-09-02 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-89/21.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 147 „Dėl teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0011:219) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo ribų, dydžio ir naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą, privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais ši teritorija yra funkcinėje zonoje „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. 85 2112677.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatus asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, arch. D. Vyšniauskienė.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2021-10-01 iki 2021-10-15 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-21-532), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės
tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.

Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose Antakalnio g. 17, Vilniuje nuo 2021-10-01 iki 2021-10-15.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-21-532) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

meskeriotoju+detalus