Parengtas Teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Nr. K-VT-13-23-209

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir sklypas Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotas, viso apie 0,26 ha teritorijos

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-03-10 įsakymas Nr. A30-948/23 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Meškeriotojų g. 22 detaliojo plano sprendinius sklypuose Meškeriotojų g.8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) inicijavimo pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2023-03-15 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-42/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant žemės naudojimo būdo sujungti ir padalinti sklypus Meškeriotojų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0011:219) ir Svajonių g. 25 (kadastro Nr. 0101/0011:238) ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: 2023-06-08 iki 2023-06-26 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-23-209), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo tel. +37069817868

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2023-06-26 16:00 val. UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose Vytenio g. 63A-51.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-23-209) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Nuoroda:

Aiškinamasis rastas

Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ