Parengtas teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Labanoro g. 14 (kadastro nr. 0101/0022:398)

 

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Reg. Nr.: Teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas  sklype Labanoro g. 14 (kadastro nr. 0101/0022:398) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: sklypas Labanoro g. 14, Vilniuje, plotas 0,2086 ha.

Planavimo pagrindas: 2022-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-938/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius sklype Labanoro g. 14 (kadastro nr. 0101/0022:398) inicijavimo sutarties pagrindu“, 2022-03-09d. planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti bei 2022-03-22 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/22.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-676 „Dėl teritorijos prie Ozo ir Kernavės gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054900) sprendinius sklype Labanoro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0022:398) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Planavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, P. Lukšio g. 1, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, mob. telefonas: 8 699 79001.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-251), Vilniaus savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt ir Šnipiškių  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112209.

Vieša ekspozicija vyks: nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 imtinai planavimo rengėjo patalpose, iš anksto susitarus su projekto vadovu telefonu 8699 79001.

Viešasis svarstymas įvyks: 2023-03-28 11.00 val. planavimo rengėjo patalpose adresu P. Lukšio g. 1, D. Krungolco įmonės patalpose.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-251) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AR-Sprendiniai-Lab14_20230301_sus2

Labanoro+14_DP_+PB_2023_03_01

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ