Parengtas teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimassklype Parko g. 23C

INFORMACIJA apie parengtą teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimą sklype Parko g. 23C

Planavimo pagrindas: 2017 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2894.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 219 7913.

Planavimo iniciatoriai: Marijus Petrikas ir Julija Petrikienė, gyv. Jaunimo g. 21-1, Grigaičiai, Vilniaus raj., tel.: +370 600 10683.

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1999-11-25 sprendimu Nr. 2046V patvirtinto teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 539) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu nustatant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:63) Parko g. 23C užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-05-22 iki 2018-06-05 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-102).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-06-05.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinį žiūrėti čia