Parengtas teritorijos prie Plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano servitutų koregavimo sklype, Plytinės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0026:396), Vilniuje projektas

 

Informuojame apie parengtą teritorijos prie Plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano servitutų koregavimo sklype, Plytinės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0026:396), Vilniuje projektą

Planuojama teritorija: žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0026:396), adresas Plytinės g. 25, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: pakoreguoti servitutus sklype Plytinės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0026:396).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19d. sprendimas Nr.1-867 „Dėl teritorijos prie Plytinės g. 25, 27, 27A ir 27B detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p. info@miestovizija.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-01-05 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas); taip pat skelbimų lentoje Antakalnio seniūnijoje, adresu Antakalnio g. 17, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2023-01-05 (10 darbo dienų imtinai) skelbimų lentoje Antakalnio seniūnijoje, adresu Antakalnio g. 17, Vilnius.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Plytines_25

Plytines_25_AR

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ