Parengtas Teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detalusis planas (reg. Nr. T00055387)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo sujungti sklypus ir padalinti juos bei padalintiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,35 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 2,2 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-03 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-3657/22
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-890.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo: 2023-01-05 iki 2023-01-19 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-890), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2023-01-20, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-01-20, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/71340069929?pwd=XBgRD2W27Tuu0pD9belbj5EhD4dEha.1
Meeting ID: 713 4006 9929
Passcode: MeVUE6

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-01-20, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/72535698489?pwd=ZfdN4Mo1fOWVZCamF7LlgielpzBbNU.1
Meeting ID: 725 3569 8489
Passcode: 485gxi
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-01-19 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-01-20, 16 val., 16.30 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ