Parengtas teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 1 Kardelių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0068:113) sprendinių koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Ratilių gatvės detalusis planas (registro Nr. T00054806), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-253

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Kardelių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0068:113) ir gretima teritorija, plotas apie 0,1271 ha

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-19 įsakymas Nr.  A30-232/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 1 Kardelių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0068:113) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2022-02-28 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-24/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00054806), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-253 ,,Dėl teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Kardelių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0068:113) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Nuo 2022-04-27 iki 2022-05-11 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-193), Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje (Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Projekto ekspozicija vyks Lazdynų seniūnijos patalpose Erfurto g. 29, Vilniuje ir seniūnijos Facebook’e nuo  2022-04-27 iki 2022-05-11.

Viešas svarstymas organizuojamas 2022-05-11 13:00 val. virtualioje erdvėje, kodas L7SGt4,

Nuoroda:
https://us06web.zoom.us/j/83038733974?pwd=Mld0NDduUC9Falk0bFNpZGNVclRVUT09

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

detalus