Parengtas teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ratilių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad parengtas Teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ratilių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130) sprendinių koregavimas

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-01 įsakymu Nr. A30-1109/21, 2021-04-01 planavimo darbų programa, 2021-05-31 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-53/21.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00054806), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-253 „Dėl teritorijos prie Ratilių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Ratilių g. 23 (kadastro Nr. 0101/0068:130) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas, prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų ir rekreacinių miškų sklypo ribų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo V. Gavorskienė, tel. +37052112519

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatūs asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2021-07-02 iki 2021-07-20 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-203), Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje (Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +37069817868.

Projekto ekspozicija vyks Lazdynų seniūnijos patalpose Erfurto g. 29, Vilniuje nuo 2021-07-02 iki 2021-07-20.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-21-203) visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Architektė D. Vyšniauskienė

Nuoroda:

aiskinamasis (1)

ratiliu+dp (1)