Parengtas teritorijos prie Savanorių pr. 174A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204)

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJOS PRIE SKLYPO SAVANORIŲ PR. 174A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SAVANORIŲ PR. 174P (KADASTRO NR. 0101/0069:204) INICIJAVIMO PAGRINDU VIEŠINIMO, PASIŪLYMŲ TEIKIMO IR VIEŠOS EKSPOZICIJOS LAIKOTARPĮ

 Informuojame, kad yra parengtas teritorijos prie Savanorių pr. 174A detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204). Viešumo procedūros atliekamos supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų nustatyta tvarka ir priimami pasiūlymai dėl parengtų ir kartotinai viešinamų sprendinių. Pranešime pateikiama informacija dėl planavimo tikslų ir uždavinių, nurodoma, kur galima susipažinti su sprendiniais, nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka.

Planuojamos teritorijos adresas: Savanorių pr. 174P (kadastro Nr. 0101/0069:204).

Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti naudojimo reikalavimus (tankį, galimas pastatų paskirtis, teritorijos tipą ir kt.)  pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A30-1266/18(2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Savanorių pr. 174A detaliojo plano sprendinius sklype Savanorių pr. 174P (kad. Nr. 0101/0069:204) inicijavimo pagrindu”. 2018 m. liepos 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis
Nr. A615-51/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Iniciatorius:  UAB „Vingės investicija“, įmonės kodas 301740953, Savanorių pr. 174P, Vilnius.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė S. Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: [email protected].

Planavimo terminai: iki 2021 m. gegužės mėn.

Pasiūlymų teikimo tvarka:  Su detaliojo plano koregavimo projektu ir sprendiniais galima susipažinti ir teikti siūlymus nuo 2019 m. vasario 21 d. iki 2019 m. kovo 6 d. darbo dienomis:

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected]. Rengėjui UAB „Ugna“  el. paštas: [email protected], iniciatoriui UAB „Vingės investicija“ Savanorių pr. 174P, Vilnius ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo pabaigos
2019 m. kovo 6 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai ar pasiūlymas dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

PRIDEDAMA: Pagrindinis brėžinys Savanorių 174P – Copy