Parengtas teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (reg. Nr. 989) sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.20 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 989) sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas.

Planuojamos teritorijos plotas: 3.6 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 birželio 20 d. įsakymas Nr. A30-1805 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo“, 2017 m. lapkričio 8 d. visuomeninės iniciatyvos „Dovana Vilniui“ dvišalė paramos sutartis Nr. A72-2143/17.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant sklypo Nr. 20 (V. Pociūno g. 2A, kadastro Nr. 0101/0030:13) esamo susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdo, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nustatyti (pakeisti) leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vadovaujantis gautomis vertinimo subjektų išvadomis, 2018 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 30-1084/18(2.1.1E-TD2) nustatė – „teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Steponas Gilys, tel. (85) 211 2518.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti darbo dienomis nuo 2017-05-14 iki 2017-05-25 UAB „Miesto plėtra“ patalpose Žygimantų g. 13 Vilnius, nuo 09:00 iki 17:00 val. iš anksto susitarus telefonu +37068721721; Vilniaus miesto savivaldybės Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje Vydūno g. 20 (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-635).

Viešas susirinkimas vyks 2018-05-28, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukšte), adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.