Parengtas teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano koregavimas sklypuose Nr.14 ir Nr.15 (kad.Nr.0101/0030:64 ir kad.Nr.0101/0030:110) Pilaitės pr.24, ir besiribojančiame sklype

Planuojama teritorija Vilniaus m. sav. , teritorija prie Senosios Pilaitės kelio sklypų Nr.14 ir Nr.15 (kad.Nr.0101/0030:64 ir kad.Nr.0101/0030:110), esantys adresu Vilniaus m. sav., Pilaitės pr. 24 ir gretimai besiribojantis sklypas kuriam nėra suteiktas adresas. Patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-10 sprendimu Nr. 560, detaliojo plano koregavimas.
Dokumento rengimo pagrindas 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr.14 ir Nr.15 inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2188/18(2.1.22e-TD2), 2018-10-12 (toliau – Įsakymas). 2) Įsakymo pagrindu 2018-11-13 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-81/18(2.15.1.7-TD2). 3) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Iniciatorius UAB „Pilaitės 24 SPV“ (pakeitusi pavadinimą iš UAB „MIT turtas“), ir kiti pagal notarinį įgaliojimą atstovaujami sklypų savininkai.
Rengėjas UAB „Promena“ direktorius Vladas Trukšinas, tel. 8 655 79 333, el.paštas: vladas@promena.lt. Projekto vadovė I.Baravykienė, atestato Nr.ATP284.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-06-26 iki 2019-07-10 – Pilaitės seniūnijos patalpose, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-13-18-636), o taip pat projekto rengėjo patalpose adresu – Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 655 79 333.

Pilaites_pr_24_DPK+VMSA

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas susirinkimas vyks 2019-07-10 nuo 17 val. iki 18val. projekto rengėjo patalpose adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas Naugarduko g. 15/28, Vilnius
El. pašto adresas vladas@promena.lt