Parengtas teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr.14 ir Nr.15 (kad.Nr.0101/0030:64 ir kad.Nr.0101/0030:110), Pilaitės pr. 24 ir besiribojantis sklypas

Planuojama teritorija Žemės sklypai (kad.Nr.0101/0030:64 ir kad.Nr.0101/0030:110), esantys adresu Vilniaus m. sav., Pilaitės pr. 24 ir gretimai besiribojantis sklypas kuriam nėra suteiktas adresas.
Dokumento rengimo pagrindas 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr.14 ir Nr.15 inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2188/18(2.1.22e-TD2), 2018-10-12 (toliau – Įsakymas). 2) Įsakymo pagrindu 2018-11-13 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-81/18(2.15.1.7-TD2). 3) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Iniciatorius UAB „Pilaitės 24 SPV“ (pakeitusi pavadinimą iš UAB „MIT turtas“), ir kiti pagal notarinį įgaliojimą atstovaujami sklypų savininkai.
Rengėjas UAB „Promena“ direktorius Vladas Trukšinas, tel. 8 655 79 333, el.paštas: vladas@promena.lt. Projekto vadovė I.Baravykienė, atestato Nr.ATP284.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-02-06 iki 2019-02-20 – Pilaitės seniūnijos patalpose, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-13-18-636), o taip pat projekto rengėjo patalpose adresu – Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 655 79 333.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas susirinkimas vyks 2019-02-20 nuo 17 val. iki 18val. projekto rengėjo patalpose adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius.
pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: pilaites_pr_24_dpk2