Parengtas teritorijos prie sklypo K.Vanagėlio g. 11 detaliojo plano susisiekimo jungčių, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymo koregavimas, sklypuose K.Vanagėlio g. 11, K.Vanagėlio g. 18, (Kadastro Nr. 0101/0058:265) ir gretima teritorija

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie sklypo K.Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių  keitimas, registro Nr. T00086920

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypai: K.Vanagėlio g. 11 k/Nr. 0101/0058:266 (DP sklypas Nr.2); K.Vanagėlio g. 18 k/Nr. 0101/0058:267 (DP sklypas Nr. 3); k/Nr. 0101/0058:265 (DP sklypas Nr. 5) ir aikštelė prie K.Vanagėlio gatvės (DP T3 teritorija)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos 2021 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A30-3394/21 „Dėl teritorijos prie sklypo K.Vanagėlio g. 11 detaliojo plano sprendinių  keitimo tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el.p. diana@smartas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:

– pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, tikslinant tekstinę klaidą: reglamentą „Esami pastatai – rekonstruojami“, į „Esami  pastatai – griaunami“ sklypuose Nr. 2 ir 3;

– inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir komunikacinių koridorių ribos/susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai: įvažiavimas iš K.Vanagėlio gatvės į sklypą Nr. 2 ir gatvės raudonosios linijos, formuojant papildomą aikštelę susisiekimo infrastruktūrai.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-09-26 iki 2022-10-07 imtinai (10 darbo dienų):
– Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Susipažinti su parengtais koregavimo sprendiniais galima UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose Maironio g. 11, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais ir Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, LT-09601 Vilnius.

Viešinimo tvarka supaprastinta, viešas aptarimas neskelbiamas.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): iki 2022-10-07 pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas+
Pagrindinis+brezinys+

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ