Parengtas teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436)

PARENGTAS teritorijos PRIE SKLYPO šVITRIGAILOS G. 35/30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO sprendinių KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE ŠVITRIGAILOS G. 37 (kadastro nr. 0101/0070:436)

Informuojame, kad yra parengtas teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1960V „Dėl teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,08 ha žemės sklypas Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A30-736 „Dėl leidimo rengti teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Švitrigailos g. 37 inicijavimo pagrindu“, 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A30-736 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. balandžio 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-32/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės tikslinės paskirties, žemės sklypo ribų ir ploto, pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, statinių aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus rodiklius pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendro plano reglamentus bei koreguoti užstatymo zoną ir ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nereikalingas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Balt-Eagle“, juridinio asmens kodas 222171550, buveinės adresas Geologų g. 6, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas), www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-09-27 iki 2019-10-11 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37065055031 arba +37062073285; Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-240. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Pagrindinis+brezinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-10-11 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.