Parengtas Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir 0101/0012:345

Informuojame, kad parengtas Teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir 0101/0012:345.

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-02-17 įsakymas Nr. A30-356/20, 2020-04-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-28/20 bei 2020-02-17 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. Nr. 494 „ Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 30-2412 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir Nr. 0101/0012:345, inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypų paskirties ir naudojimo būdo sujungti du sklypus į vieną, nustatyti užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Maksimalus numatomas intensyvumas 0,4. Maksimalus užstatymo tankis iki 22 proc. Maksimalus aukštingumas iki 2 aukštų (10 m pastatų aukščio). Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais sklypas patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo G. Kuodis, tel. +370 521 12677.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

 

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-07-13 iki 2020-07-27 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-246), Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje (Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel.+37069817868.

detalus_Smilgų brėžinys

Projekto ekspozicija vyks www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-246, www.vilnius.lt sistemose ir Antakalnio seniūnijos patalpose nuo 2020-07-13.

Viešas svarstymas organizuojamas 2020-07-27 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.