Parengtas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr.14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu

 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5168 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A30-3526/21 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021 m. lapkričio 19 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-106/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Nr.14 (kadastro Nr. 0101/0030:70) sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, į. k. 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. [email protected], kontaktinis asmuo tel. +37052197913  B.Bučelis, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8 – 402, Lt – 01108 Vilnius, tel.: +37061654009. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-02-02 iki 2022-02-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus miesto savivaldybėje ir Viršuliškių seniūnijos patalpose, Viršuliškių g. 53, LT-05125 Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis iš anksto susiderinus tel.: +37061654009.

Viešas svarstymas vyks 2022-02-17, 16.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu, transliacijos nuoroda prisijungimui (ID: 833 7372 0442, slaptažodis: 294100):

https://us02web.zoom.us/j/83373720442?pwd=Q0U2UDcrTisvaVBOOTFzVGF1MmU0dz09

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-716) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per teisės aktuose nustatytą laiką.

Nuoroda:

Poligrafijos+3+TPD+pagrindinis