Parengtas teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Vito Lingio g. 8 (Kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie Teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,7397 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A30-3109/20 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. gruodžio 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-79/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 480 „Dėl teritorijos prie T. Narbuto gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056185, buvęs Nr. 481) sklypo Vito Lingio g. 8 (kadastro Nr. 0101/0030:68) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą (neviršijant nustatytų koreguojamu detaliuoju planu) bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: viešųjų erdvių išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo tel. +370 5 219 7913 B.Bučelis, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“,  buveinės adresas A. Goštauto g. 8 – 402, Lt – 01108 Vilnius, tel.: +370 616 54009. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-10-12 iki 2021-10-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus miesto savivaldybėje ir Viršuliškių seniūnijos patalpose, Viršuliškių g. 53, LT-05125 Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis iš anksto susiderinus tel.: +370 616 54009.

Viešas svarstymas vyks 2021-10-26, 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu, transliacijos nuoroda prisijungimui (ID: 868 2000 2979, slaptažodis: 060333):

https://us02web.zoom.us/j/86820002979?pwd=MytJZ2xwUm05Wm1hV1BPR1l1QU5DZz09

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-606) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per teisės aktuose nustatytą laiką.

Nuoroda:

AR_V+Lingio+8+TPD+korektura

Pagr+brez_V+Lingio+8+TPD+korektura