PARENGTAS TERITORIJOS PRIE TELŠIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE TELŠIŲ G. 17

DĖL PARENGTO TERITORIJOS PRIE TELŠIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE TELŠIŲ G. 17, Vilnius, INICIJAVIMO PAGRINDU Informuojame Jus, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-90).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0.6980 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2022-4926, 0101/0071:455 Vilniaus m. k.v., Telšių g. 17, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymas Nr. A30-3220/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano sprendinius sklype Telšių g. 17 inicijavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-12-03 įsakymu Nr. A30-3220/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-02-12 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma koreguoti teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo pagrindu: pakeisti naudojimo būdus iš gyvenamosios teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais šis sklypas yra zonoje „intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „SPECTATOR NT“, juridinio asmens kodas 304081668, buveinės adresas Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-07-05 iki 2021-07-19 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-90), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-90) iki 2021-07-19 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

Nuorodos:

Pagrindinis+brezinys+2021-06-22