Parengtas teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523)

Planuojama teritorija Žemės sklypas, esantis Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523). Planuojamos teritorijos plotas – 0,0803 ha.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. A30-1997/20.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius UAB „BALTIJOS ARUODAS“.
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-09-21 iki 2020-10-02 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-376).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-09-21 iki 2020-10-02 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo metu.

Pagrindinis+brėžinys

Paslaugos gavėjo adresas Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius
El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com