Parengtas teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniuje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Ateities g. 10 (kad. Nr.0101/0017:32)

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio
15 d. įsakymu Nr.A30-3067 ,,Dėl leidimo koreguoti Teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A,
Vilniuje, detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo
pagrindu’’ parengtas Teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, Vilniuje, detaliojo plano
koregavimas žemės sklype kad. Nr.0101/0017:32.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr.A30-3067 2017 m. gruodžio mėn. 15.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, Konstitucijos pr.3, Vilnius,
El. paštas: e.vicemeras@vilnius.lt
(kontaktinis asmuo: V.Gavorskienė, tel.8(5) 211 2750), el.paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt
.
Plano iniciatorius – UAB ,,LITERNA‘‘, Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius, tel. 8(5) 230 03 76
El. paštas: rolandas@des1gn.eu
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5) 212 44 59
El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5) 212 02 69, mob. tel. 8686 74 252.
El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.
Koreguojamo detaliojo plano tikslas – Apie 9,4 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A, detaliojo plano (reg. Nr.3543), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d.
sprendimu Nr.1-1333 ,,Dėl apie 9,4 ha teritorijos šalia Ateities g. 10 ir Ateities g. 4A (kad. Nr.0101/0017:32) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo‘‘ koregavimas padalijant sklypą į atskirus sklypus ir patikslinant teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo esamos padėties ir sprendinių stadijos, baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas).
Rengimo etape koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos procedūros ir sprendinių profesinis vertinimas neatliekami.
Supažindinimo tvarka: Viešas supažindinimas su parengto detaliojo plano koregavimo projektine dokumentacija vyks nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-13-17-683). Planas viešai eksponuojamas Verkių seniūnijoje nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 16 d. Viešas susirinkimas organizuojamas 2019 m. balandžio 16 d. 13.00 val. UAB ,,Urbanistika‘‘ patalpose Žalgirio g. 90, D įėjimas, IV aukštas.
Informaciją apie projektą teikia projekto organizatoriaus kontaktinis asmuo, iniciatorius ir rengėjas.
Pasiūlymų pateikimo tvarka:
Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.KVT- 13-17-683) iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

PRIDEDAMA: PAGRINDINIS BREZINYS_2019 03 14