Parengtas teritorijos šalia Sporto g.11 nedidelių veiklos mastų patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 883) sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 (Sporto g. 7, kadastro Nr. 0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr. 0101/0033:920) sprendinių koregavimas

SKELBIMAS APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ IR SUSIPAŽINIMĄ SU KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 4 d. sprendimu Nr.1965V “Dėl teritorijos šalia Sporto g.11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 883), sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 (Sporto g. 7, kadastro Nr. 0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr. 0101/0033:920) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: 2017-05-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-1399 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos šalia Sporto 11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Nr.6, Nr.3 ir nr.5 sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017-06-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1122/17(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriusUAB „YIT Kausta būstas“, juridinio asmens kodas 123959143, adresas Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 238 8836, faks. (8 5) 213 7317.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjasUAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, adresas Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. jurga@unitectus.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus m. Savivaldybės valdybos 2001-10-04 sprendimu Nr.1965V “Dėl teritorijos šalia Sporto g.11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 883) sklypų Nr.6, Nr.3 ir Nr.5 (Sporto g. 7, kadastro Nr.0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr.0101/0033:920) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus į vieną, keičiant esamą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą. Informacija apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir interneto svetainėje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat registruotais laiškais – planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 04 d. imtinai (10 (dešimt) darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu jurga@unitectus.lt, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka.

Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2017 m. rugsėjo 04 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia