Parengtas Teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano, koreguoto Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliuoju planu, sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211)

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame apie parengtą Teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano, koreguoto Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliuoju planu, sprendinių koregavimą sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211).

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdus, pakeisti skirtingų užstatymo aukščių reglamentų ribas, statybos zoną, servitutus, įvažiuojamųjų kelių vietas bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Pasitarimo pas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių 2018-06-20 protokolas Nr. Al 6-479/18(2.8.3.95-AD5);

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-07-27 įsakymas Nr. A30-1682/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt; kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (8 5) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8 5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Viešas svarstymas: vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kabinete, 2019-06-07,  17.00 val.

Detaliojo plano vieša ekspozicija: vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 216 kabineto, nuo 2019-05-22 iki 2019-06-07.

Su parengto detaliojo plano sprendiniais nuo 2019-05-22 galima susipažinti SĮ „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. (kontaktinis asmuo – projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8 5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt); Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt),  Šeškinės seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Šeškinės g. 30, Vilnius; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

VP18-160_DP_SPRENDINIAI-PAGRINDINIS+BREZINYS+M1000

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.