Parengtas teritorijos T-07 (sklypai kadastro Nr.0101/0167:839 ir Nr. Nr.0101/0167:840) prie Skatulės ir Mozūriškių gatvių, Justiniškų seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas

Pakartotina informacija apie teritorijų planavimą

Parengtas teritorijos T-07 (sklypai kadastro Nr.0101/0167:839 ir Nr. Nr.0101/0167:840) prie Skatulės ir Mozūriškių gatvių, Justiniškų seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas.

Projekto rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 041983N/042235.

Projekto tikslas – sklypų ribų ir ploto keitimas, žemės naudojimo paskirties keitimas, teritorijos naudojimo būdų ir pobūdžių, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.

Projekto organizatorius – UAB ,,Litectus‘‘ Balčikonio g. 3, Vilnius, tel. 8616 85519.

Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8686 74252, el.p. andzelika.studija@gmail.com

Planavimo terminai – 2011-2016 m.

Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės, higienos.

Detaliojo plano apimtyje atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir priimtas sprendimas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nerengti.

Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Planavimo pasiūlymai teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.

Pakartotino supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia 2016-01-19 d.

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Justiniškių seniūnijoje, Rygos g.15, Vilniuje, nuo 2016-01-26 iki 2016-02-13. Viešas aptarimas vyks adresu: A.Goštauto g. 8-410B, Vilniuje, 2016-02-17 17.00 val.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.