Parengtas teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39).

PARENGTAS teritorijos t-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės Sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro nr. 0101/0031:39)

Informuojame, kad yra parengtas teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1217 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ ir pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A30-1447 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 2,1811 ha žemės sklypas Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39), Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. A30-1165/19 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2019 m. birželio 10 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. birželio 17 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-45/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1217 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ ir pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A30-1447 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39): vakarinėje sklypo dalyje pakoreguoti detaliuoju planu nustatytas reglamentų zonų ribas ir pakeisti statinių aukščio absoliutinę altitudę iki 139 m, neviršijant detaliuoju planu nustatyto 25 metrų statinio aukščio.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „XXT“, juridinio asmens kodas 301144704, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas), www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-08-12 iki 2019-08-26 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37065055031 arba +37062073285; Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-323. Informaciją teikia: iki 2019-08-19 kontaktinis asmuo Jolanta Poškienė, tel. +37065055031, [email protected], nuo 2019-08-19 projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Pagrindinis brėžinys +2019-07-12-viesinimui

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-08-26 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.