Parengtas Teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detalusis planas (reg. Nr. T00057322)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,19 ha dydžio teritorija greta Ateities gatvės.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-28 įsakymas „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852), sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1322) ir Ateities gatvės organizavimo“  Nr. A30-4079/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85)2112000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Suformuoti valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,19 ha.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 imtinai Fabijoniškių seniūnijoje, adresu S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-965), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2023-03-27, 16 val. ir  16,30 val. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.
Viešos video konferencijos internetinės prisijungimo nuorodos:

Viešos video konferencijos data 2023-03-27, laikas 16.00 val.
 https://us04web.zoom.us/j/77611566093?pwd=VugKLrk7hdXbH63WTRRiJdqBDdSGIT.1
Meeting ID: 776 1156 6093
Passcode: dSLNT2

Viešos video konferencijos data 2023-03-27, laikas 16.30 val.
https://us04web.zoom.us/j/71418281534?pwd=6EjWubat8Q4npTb87OR5KCWSzesUll.1
Meeting ID: 714 1828 1534
Passcode: cA3HWt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-03-24 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-03-27, 16 val., 16.30 val.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ