Parengtas teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo nr. 2 Ateities g. 89 sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo nr. 2 Ateities g. 89 sprendinių koregavimo inicijavimo pagrindu

Informuojame Jus, kad yra parengtas teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00057322), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1319 „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą žemės naudojimo būdą – gyvenamoji teritorija (G), žemės naudojimo pobūdį – daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti (G2) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-530).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,6621 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0008:852 Vilniaus m. k.v., adresas Ateities g. 89, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-05 įsakymas Nr. A30-2489/20 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“, 2020-10-05 įsakymu Nr. A30-2489/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-10-14 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-58/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00057322), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1319 „Dėl teritorijos tarp Ateities, Fabijoniškių ir P. Žadeikos gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ sklypo Nr. 2 Ateities g. 89 (kadastro Nr. 0101/0008:852) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytą žemės naudojimo būdą – gyvenamoji teritorija (G), žemės naudojimo pobūdį – daugiaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti (G2) į komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB PC „Mandarinas“, juridinio asmens kodas 300056557, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius), tel. 862073285, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-01-25 iki 2021-02-05 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-530), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) bei sušvelninus ir/ar panaikinus karantino apribojimus AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Ateities89-Pagrindinis+brezinys+2021-01

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-530) iki 2021-02-05 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

MB „Valdomas projektas“