Parengtas Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-313)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-313)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814).
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A30-933/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000,  el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 „Dėl teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00076497) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinius sklype A. Voldemaro g. 14 (kadastro Nr. 0101/0049:814) inicijavimo sutarties pagrindu: padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0049:814) į du sklypus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-08-29 iki 2022-09-09 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-313).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-08-29 iki 2022-09-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu.
Viešas svarstymas įvyks: 2022-09-12, 13.00 val. pas plano rengėją.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Nuoroda:

AR

Pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ