Parengtas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo Nr. 5a, pertvarkymo žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių sklype Eitminų g. 23 koregavimas (TPD Nr. K-VT-13-21-209)

 

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,8615 ha.
Planuojamos teritorijos adresas: Eitminų g. 23
Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A30-1288/21 su planavimo darbų programa, 2021 m. gegužės 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-41/21

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypo Nr. 5a, pertvarkyto 2015 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1727 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:0089) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu (registro Nr. T00076865), sprendinius sklype Eitminų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0170:0127) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į tris, dviems sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, viename jų patikslinant komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, numatyti prekybos paskirties pastato – degalinių operatorinės su prekybos sale statybą, trečiam sklypui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo komunikacijas.

Papildomi planavimo uždaviniai: Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; įvertinti 2020-06-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1213/20 „Dėl pritarimo Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai“ patvirtintos Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijos sprendinius.
Papildomi planavimo reglamentai: Teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.
Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. pašto adresas savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis tel. +370 5 211 2752 (Asta Tiškevičienė) asta.tiskeviciene@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano dokumento rengėjas: UAB „Geri projektai “, juridinio asmens kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius, informacija teikiama tel.: 868672572 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, projekto vadovė S. Kazlauskienė

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2021-12-14 iki 2020-12-30 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento. Nr. K-VT-13-21-209), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas, (su pagrindiniu brėžiniu) Pašilaičių seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje (Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius) (su pagrindiniu brėžiniu) ir UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susiderinus tel. +37068672572 Kontaktai: tel.+37068672572 el. p.: geriprojektai@gmail.com

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-12-21 iki 2021-12-30 UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val . iš anksto susiderinus tel.+37068672572 . Kontaktai: tel.+37068672572 el. p.: geriprojektai@gmail.com
Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo Nr. 5a, pertvarkymo žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių sklype Eitminų g. 23 koregavimo viešasis svarstymas, kuriame dalyvaus ir detaliojo plano rengėjo atstovai bei planavimo iniciatoriaus atstovai, vyks nuotoliniu būdu 2021-12-30,17:00 val.
Nuoroda prisijungimui prie transliacijos:
https://us04web.zoom.us/j/75930664420?pwd=anpnMEIvWkJibVlXMlZPaTdMOSt1Zz09
Meeting ID: 759 3066 4420
Passcode: z8V6CH

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-411) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS