Parengtas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ukmergės g. 326 (kad. Nr. 0101/0170:1093)

Planuojama teritorija Žemės sklypas, kad. Nr. 0101/0170:1093, esantis Ukmergės g. 326, Vilnius.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. A30-1713/18(2.1.22E-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Iniciatorius UAB „DENTAVIS“.
Rengėjas UAB „Projektavimas”, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 676 37738, el.p. tadas.markilevicius@gmail.com. PV Tadas Markilevičius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu – Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-12-17 iki 2019-01-03 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g.1, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, ir pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

skelbimo tekstą žiūrėti čia: skelbimas

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia:pagrindinis-brezinys2

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano korektūros sprendinių ekspozicija vyks nuo 2018-12-17 iki 2019-01-03 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g.1, Vilnius. Viešas svarstymas įvyks 2019-01-04, 1300 val., pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas
El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com