Parengtas Teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus g. detaliojo plano (reg. Nr. 742) sprendinių keitimas sklype K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr.0101/0054:213) ir sklype (kad. Nr. 0101/0054:214) K. Kalinausko g.

Parengtas Teritorijos tarp K. Kalinausko ir J. Basanavičiaus g. detaliojo plano (reg. Nr. 742) sprendinių keitimas sklype K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr.0101/0054:213) ir sklype (kad. Nr. 0101/0054:214) K. Kalinausko g. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-21 įsakymas Nr.30-1115 „Dėl leidimo keisti Teritorijos tarp K.Kalinausko ir J.Basanavičiaus gatvių detalųjį planą teritorijų planavimo proceso iniciavimo pagrindu” su patvirtinta Planavimo darbų programa. Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti sklypą K. Kalinausko g. 20 (kad. Nr. 0101/0054:213) ir sklypą (kad. Nr. 0101/0054:214) K. Kalinausko g., vadovaujantis miesto bendrojo plano sprendiniais, nustatyti juose komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Planavimo iniciatorius: UAB “Vilkerda”, įm. k. 3003119557, Lvovo g. 25, Vilnius, direktorius Viktoras Zubrecovas, tel. +37068603560, el. paštas: viktoras.zubrecovas@gmail.com (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2015-05-22 Nr.A72-682/15(3.1.36-AD4)). Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kitos pusės projektai“, adresu Šv. Stepono g. 20-2, Vilnius, tel.+37068803845 projekto vadovas D. Kitovas, el. paštas: dainius@kitapuse.com. Su detaliojo plano keitimu galima susipažinti bei teikti planavimo pasiūlymus plano rengėjui UAB „Kitos pusės projektai“, adresu Šv. Stepono g. 20-2, Vilnius, tel.+37068803845 (projekto vadovas D. Kitovas, el. paštas: dainius@kitapuse.com) iki viešo susirinkimo ir jo metu. Parengto detaliojo plano keitimo vieša ekspozicija vyks Naujamiesčio seniūnijoje (Odminių g. 3, Vilnius) nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 11 d. iki 18 d. imtinai. Viešas susirinkimas įvyks verslo centro „3 burės“ konferencijų salėje, esančioje 7 aukšte (Mažosios burės įėjimas, Lvovo g. 25, Vilnius) 2015 m. rugsėjo mėn. 21 d. 17:00 val. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos. Susipažinti su rengiamu detaliojo plano pakeitimu, motyvais, dėl kurių neatliekamas SPAV, bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo iniciatoriui ir/arba plano rengėjui.