Parengtas Teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aukštaičių g. 31

Informuojame, kad parengtas Teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Aukštaičių g. 31.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas V. Kondratas, tel. (8-5) 211 2754, el. paštas: vytautas.kondratas@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Natalex“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kolegov, adresas Pylimo g. 44-19, LT-01136 Vilnius, tel. (8-5) 212 973

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 29 įsakymu Nr. 30-633 „Dėl teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00056561) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo Nr. 1 (kadastro 0101/0058:166) Aukštaičių g. 31 užstatymo tipą iš sodybinio į laisvo planavimo ir patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,3175 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2018-08-10 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano koregavimą sklype Aukštaičių g. 31“ Nr. A30-2740/18 (2.1.22E-TD2) Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-482.

Pagrindinis+brėžinys

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-04-25 iki 2019-05-10 imtinai Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-482) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-05-10.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė