Parengtas teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

 

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD reg. Nr.: teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu, TPD registro Nr.T00054553.
Planuojamos teritorijos adresas: teritorija tarp Krokuvos, Kernavės ir Lvovo gatvių, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.
Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,5 ha teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo pagrindas: Iniciatoriaus prašymas, 2022-04-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo keisti teritorijos tarp
Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu Nr. A30-1617/22 ir planavimo darbų
programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2022-04-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-74/22.
Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338), keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d.
sprendimu Nr. 1-83 “Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro
Nr. T00054553) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr.1 dalies 1c komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės naudojimo būdą į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių
ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr.3 susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (85)2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.
Viešasis supažindinimas vyks bendra teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-09-01 iki 2022-09-14 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-415) ir Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112209.
Vieša ekspozicija vyks nuo 2022-09-01 iki 2022-09-14 imtinai.
Viešas svarstymas (susirinkimas) įvyks 2022-09-15 11.00 val. Jogailos g. 4 A korpusas, III aukštas, konferencijų salėje.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt Nr. K-VT-13-22-415) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AR-Sprendiniai-20220825_Lvivo+59

PB_2022_08_25+A2+M1000

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ