Parengtas teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lentupio g. 19

 

Planavimo pagrindas: 2021-11-05 iniciatoriaus prašymas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A30-3108/20, 2021 m. kovo 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-18/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- Vilnius, tel. (8 5) 2112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Planuojamos teritorijos adresas:  0,1198 ha žemės sklypas Lentupio g. 19, kad. Nr. 0101/0024:100

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 “Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo”, sprendinius sklype Lentupio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0024:100) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai:  nereikalingi.

Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

 Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nereikalingas.

Koncepcija: nerengiama.

Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. spalio 27 d. iki 2021 m. lapkričio 12 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-163), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt, Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-163) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Planavimo terminai: 5 metai nuo planavimo darbų programos patvirtinimo.

Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brėžinys_