Parengtas teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas

Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalųjį planą.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą (teritorijos užstatymo ir naudojimo tipą, kitą žemės sklypų naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių pastatų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių naudojimo būdus, leistinus statybos reglamentus) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymas Nr. 30-3411. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-17 įsakymas Nr. A29-605/18(2.1.1E-TD2).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .
Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas Vytautas Kondratas tel. (8-5) 211 2754, el. paštas: vytautas.kondratas@vilnius.lt .
Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. (8-5) 211 2447, el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .
Detaliojo plano sprendinių viešinimas:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-01-17 iki 2020-01-30 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-168) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 512 kab. darbo dienomis nuo 9 iki 16val., informaciją teikia PV Laima Naujokaitienė (tel. (8-5) 211 2447)
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, nuo 2020-01 24 iki 2020-01-30.

Liepkalnio-Sparno+DP+pagrindinis+brėžinys-2

Viešas susirinkimas vyks 2020-01-30 17val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr.3, Vilnius, antrame aukšte salėje Nr.216.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-168) iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus |(jei teikiami)