Parengtas Teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 4 sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad parengtas Teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 4 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4654 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A30-245 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr. 4 sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. vasario 15 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-145/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1204 „Dėl teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3228) sklypo Nr. 4 (G. Baravyko g. 4, kadastro Nr. 0101/0032:233, G. Baravyko g. 4A, kadastro Nr. 0101/0032:705 ir G. Baravyko g. 6A, kadastro Nr. 0101/0032:154) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankumą, reglamentų ribą, statybos ribas ir zoną, statinių aukštų skaičių, nekeičiant statinių aukščio altitudės.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 50 (D. Eidukonytė).

Planavimo iniciatorius: UAB „NT taškas“, įmonės kodas 303556941, Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, tel., +370 5 261 94 70, el. p: kestutis.burzdzius@lordslb.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, 01125 Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Šnipiškių seniūnijos patalpose (A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius) darbo valandomis nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 15 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.