Parengtas teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimas

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 „Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1560), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: 2016 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3067 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu, sklypo 1/6 ir 1/8 dalių sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2016 m. lapkričio 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2013/16(3.1.36-TD2).

Planavimo organizatoriusVilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatoriusUAB „Vilniaus pramogų parkas“, juridinio asmens kodas 124344498, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 239 4800, faks. (8 5) 239 4901, el. p. info@pramoguparkas.lt. Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjasUAB „Unitectus“, juridinio asmens kodas 302347287, registruotos buveinės adresas Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 0147, el. p. jurga@unitectus.lt, detaliojo plano koregavimo projekto vadovė Jurgita Kiaurakytė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 „Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1560), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimu (reg. Nr. 74925), sprendinius inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo dalies 1/6 leistiną pastatų aukštį vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir sklypo dalyje 1/8 papildomai numatant rekreacinės teritorijos (R) žemės naudojimo būdą.

Viešinimo procedūrų tvarka: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas apie koreguojamą detalųjį planą.

Informacija apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir interneto svetainėje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, taip pat registruotais laiškais – planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka.

Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2017 m. vasario 7 d. imtinai (10 (dešimt) darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Unitectus“ biuro patalpose, Lukiškių g. 3, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 261 0147, elektroniniu paštu jurga@unitectus.lt, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka.

Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2017 m. vasario 7 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.