Parengtas teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845)

 

Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) inicijavimo sutarties pagrindu  (TPD Nr. K-VT-13-22-372).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: žemės sklypas Trimitų g. 14, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:845).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-03-22 įsakymas Nr. A30-1049/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-04-22 Nr. A615-64/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sklypui Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, taip pat nustatyti šiuos naudojimo būdus atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti servitutų poreikį.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, , tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-09-23 iki 2022-10-06 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-372; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-09-26 iki 2022-09-30 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-10-07, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės salėje Nr. 216 (2 aukštas), adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-372) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Brezinys+-+2_2022-09-12

Brezinys+-+3_2022-09-12

Pagrindinis+brezinys+-+1+2022-09-12

T14 Aiskinamasis rastas SPRENDINIAI_2022-09-16

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ