Parengtas teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6

Informuojame, kad parengtas teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 07 22 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Saulenių g. 6“ Nr. A30-2115, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2016 09 08 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1416. Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-13 įsakymu Nr. 30-478 patvirtinto teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą į tris atskirus sklypus, viename iš jų nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, dviejuose – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą ir nustatant (patikslinant) planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 (415 kab., vyr. specialistė J. Bernatavičienė, tel. 8 (5) 2112756). Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Vladimiras Kornickis, Saulenių g. 6-2, Vilnius, tel. 869906104. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „A, Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163868, el.p. archd@takas.lt, proj. vad. D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-10- 19 iki 2016-11-03 imtinai UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Viešas svarstymas organizuojamas 2016-11-03 rengėjų patalpose 15 val. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką.