Parengtas teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-112)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto valdybos 1998-12-10 sprendimu Nr. 2338V „Dėl teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano (registro Nr. T00055600) sprendinių keitimas žemės sklype Žalgirio g. 72 (kadastro Nr. 0101/0032:785) (TPD Nr. K-VT-13-22-112).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Žalgirio g. 72, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0032:785).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-30 įsakymas Nr. A30-4405/21, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-01-28 Nr. A615-10/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: numatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir kitą galimą visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, formuoti įsiterpusius žemės sklypus ir keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su parengtais detaliojo plano sprendinių keitimo projekto sprendiniais bus galima susipažinti: nuo 2023-01-04 iki 2023-01-17 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-112; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengti detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-01-09 iki 2023-01-13 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-01-18, 17 val. nuotoliniu būdu

Susirinkimo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3V7aNrT

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-112) per visą detaliojo plano keitimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys_2022-12-20

Zalgirio+72+Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2022-12-20

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ