Parengtas teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0018:50)

 

Planuojama teritorija Žemės sklypas Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje – Žirmūnų g. 109 (kadastrinis Nr. 0101/0018:50), Žirmūnų seniūnija, Vilnius. Teritorijos plotas – 0, 7265 ha
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. A30-2461 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018m. vasario 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A615-12/18 (2.15.1.7-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius UAB „Domoliuks“.
Rengėjas UAB „Artex“ Studija, Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius, projekto vadovas Dalius Striukas, tel. 8 611 54412, el. paštas: dalius@artex.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo š. m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 20 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Žirmūnų seniūnijos patalpose, Žirmūnų g. 143, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Artex“ Studija patalpose Žirmūnų g. 67A, Vilniuje – darbo dienomis, darbo valandomis. Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos š. m. rugpjūčio 20 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešasis susirinkimas įvyks 2018-08-20, 17.00 val., Konstitucijos pr. 3, prie 216 salės, Vilniuje (Vilniaus miesto sav. patalpose).

Skelbimą peržiūrėti