Parengtas teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano pertvarkyto sklypo Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:7) sprendinių koregavimas

PARENGTAS TERITORIJOS ŽIRMŪNŲ IR KAREIVIŲ GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR.12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPŲ VERKIŲ G. 37A IR 39 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimo projektas inicijavimo pagrindu (TPDRIS teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-411).

Planuojamos teritorijos plotas: 1,9323 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. A30-2701/18(2.1.1E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 12, pertvarkyto žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2018 m. rugpjūčio 9 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A30-2701/18(2.1.1E-TD2), 2018 m. rugpjūčio 30 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V ,,Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00056196, buvęs Nr. 770) sklypo Nr. 12 (Verkių g. 39, kadastro Nr. 0101/0018:7), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A30-43 ,,Dėl žemės sklypų Verkių g. 37A ir 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypų Verkių g. 37A (kadastro Nr. 0101/0018:28) ir Verkių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0018:71) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant esamus žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdus, pastatų aukštį, aukštų skaičių, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Autoūkis NT“, juridinio asmens kodas 304721883, Verkių g. 39-1, Vilnius, tel. (8 5) 2775687, el. p. info@kenova.lt.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p.  info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-10-22 iki 2018-11-12 imtinai adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Žirmūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-411. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.Viešas susirinkimas vyks 2018-11-13, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukštas), Konstitucijos pr. 3, Vilnius.  pagrindinis brėžinys-(nuo2018-10-19)

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.