Parengtas Teritorijų prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Geryčių g 21A, 23A, 25A

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijų prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Geryčių g. 21A, 23A, 25A. TPD Nr.K-VT-13-22-247
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai Geryčių g. 21A (kad. Nr. 0101/0167:3854), 23A (kad. Nr. 0101/0167:3857), 25A (kad. Nr.0101/0167:3859) Vilniuje. Planuojamos teritorijos plotas – 0,3284 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-08 įsakymas Nr. A30-4033/21  DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJŲ PRIE PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE GERYČIŲ G. 21A, 23A, 25A.
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 2022-03-22 Nr. A615-36/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061,  tel.: +37052112000, El.p.: [email protected]
Planavimo iniciatorius: UAB „Geryčių namai“
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius., el.p. [email protected],  PV Mantas Volbekas, tel. +37069931344.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 d. sprendimu Nr. 1-773 patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sprendinių koregavimą sklypuose Geryčių g. 21A , 23A ir 25A: pakoreguoti žemės sklypų naudojimo reglamentus (nustatant statinių paskirtį – vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: 2022-05-12 iki 2022-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės Pilaitės seniūnijos patalpose Vydūno g. 20, LT-06205 Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.vilnius.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr K-VT-13-22-247); rengėjo MB Archipolis patalpose Lvovo g. 7, Vilnius, informacija telefonu 869931344, el.p. [email protected].
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2022-05-27 nuo 15:00 iki 16.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacija bus įrašoma.

Transliacijos nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU2MzE2OTYtYTRmMS00OTgzLWE2ZDMtYzY4NWFmMmI4YzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Nuoroda:

2106-DPK-AR-SPENDINIAI

2106-DPK-PB