Parengtas Upės g.21 detaliojo plano (reg. Nr. 2728) sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO SKLYPO UPĖS G. 21 DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2728) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. A30-2612 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Upės g. 21 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2016-10-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1713.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-1854 „Dėl sklypo Upės g. 21 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2728), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-815 „Dėl pritarimo sklypo Upės g. 21 statinių statybos zonos ir ribų tikslinimui“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 1-1435 „Dėl pritarimo sklypo Upės g. 21 užstatymo ribų tikslinimui“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1343 „Dėl sklypo Upės g. 21 detaliojo plano užstatymo ribų ir zonų koregavimo tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, koreguojant pastatų aukštį rytinėje sklypo dalyje, neviršijant statinių aukščio 120,10 m altitudės.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 25 73 (D. Eidukaitė).

Planavimo iniciatorius: UAB „Upės projektai“, įmonės kodas 301078688, Laisvės pr. 3, Vilnius, tel. 8 686 84227, el. p: erikas.agurkis@pii.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, Pamėnkalnio g. 32-5, Vilnius, buveinės adresas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Žvėryno seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2016 m. gruodžio 7 d. iki 2016 m. gruodžio 20 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 2626113, el. p. violeta@smartas.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.