Parengtas Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detalusis planas  (registro Nr. T00055559)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Koreguojamas sklypas kad. Nr. 0101/0068:1007 yra kitos paskirties, be nustatyto žemės naudojimo būdo. Šiuo metu planuojamoje teritorijoje pastatų nėra, vakarinėje dalyje yra viešojo transporto apsisukimo aikštelės dalis.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-03-21 įsakymas Nr. A30-1371/22 „Dėl leidimo koreguoti Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-05-16 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-85/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutekio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0068:1007) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į LZD-1-13 funkcinę zoną.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: privatūs asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A- 51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2022-07-25 iki 2022-08-09 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-452), Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje (Erfurto g. 29, LT-04220, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val. Kontaktinis tel. +37069817868.
Projekto ekspozicija vyks Lazdynų seniūnijos patalpose nuo 2022-07-25 iki 2022-08-09.
Viešas svarstymas organizuojamas 2022-08-09 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-22-452), visą iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

detalus

aiskinamsis rastas