Parengtas V.A.Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius-Kaunas ir šių gatvių įrengimo specialusis planas

Informuojame apie parengtą V.A.Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius-Kaunas ir šių gatvių įrengimo specialųjį planą.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti tunelinį pravažiavimą po magistraliniu geležinkeliu Vilnius–Kaunas ir sankryžą V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvėse viešajam transportui įrengiant pėsčiųjų ir dviratininkų takus, kitą reikalingą infrastruktūrą, nustatyti plėtros ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas ir motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, suplanuoti saugų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-09 sprendimas Nr.1-1878 „Dėl V.A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius-Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialiojo plano rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-06 įsakymas Nr.30-312/19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2000, faks. 2112222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Planavimo organizatoriaus atstovai: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. nr. (8 5) 2112756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt.
Plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. sausio 27d. ir baigiasi vasario 07d. Specialiojo plano sprendiniai bus eksponuojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-13-19-62). Panerių seniūnijoje bei Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt.

Pagrindinis+brežinys. Galves+ir+Žarijų
Pasiūlymus teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per susipažinti su Specialiuoju planu skirtą laiką.