Parengtas Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sklype prie Vaidilutės g. (kad. nr. 0101/0011:332) sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija

Valakampių poilsio zonos detalaus suplanavimo projekto sklype prie Vaidilutės g. (kad. nr. 0101/0011:332) sprendinių koregavimas
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-02-12 įsakymas Nr. A30-310, 2018-03-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-19/18 bei 2018-02-12 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis
Iniciatorius D. Jasilionienė
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2018-04-19 iki 2018-05-03 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Projekto ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijos patalpose, Antakalnio g. 17, Vilniuje, nuo 2018-04-23 iki 2018-05-03. Viešas svarstymas organizuojamas 2018-05-03 13:00 val. rengėjų patalpose, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius
El. pašto adresas archd@takas.lt
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105

brėžinį žiūrėti čia