Parengtas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano ir teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367)

Informuojame, kad parengtas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano ir teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367)
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas G. Kuodis, tel. (8-5) 211 2677, el. paštas: gintaras.kuodis@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Linas Naudužas, Gitana Naudužienė.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: numatoma koreguoti Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Savanorių g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/012:367) Kiškių g. 12 inicijavimo pagrindu. Projekte numatoma nustatyti sklypo naudojimo būdą „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“, užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Maksimalus numatomas intensyvumas – 0,4. Maksimalus užstatymo tankis iki 28 proc. Maksimalus aukštingumas iki 2 aukštų (10 m. pastatų aukščio). Planuojamos teritorijos plotas 0,1100 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-25 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Valakupių -Turniškių zonos detaliojo plano ir teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinius sklype Kiškių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0012:367) inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-416/19.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-196.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-07-26 iki 2019-08-09 imtinai Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-196) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-08-09.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PRIDEDAMA: Sprendiniai