Parengtas Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 07-124), sklypų Nemenčinės pl. 54, 54A ir 54B detaliojo plano (reg. Nr.2220) patvirtintų sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO VALAKUPIŲ – TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 07-124) IR SKLYPŲ NEMENČINĖS PL. 54, 54A IR 54B (REG. NR. 2220) DETALIŲJŲ PLANŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO NR. 0101/0012:212 IR 0101/0012:408 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 07-124) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-12 sprendimu Nr. 1-678 „Dėl sklypų Nemenčinės pl. 54, 54A ir 54B detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr.2220) patvirtintų detaliųjų planų sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, pakeičiant sklypų Nemenčinės pl. 58 (kadastro Nr. 0101/0012:212) ir Nemenčinės pl. 54A (kadastro Nr. 0101/0012:408), Vilnius, ribas juos sujungiant, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016-07-22 įsakymas Nr. A30-2139 „Dėl leidimo koreguoti Valakupių – Turniškių zonos ir sklypų Nemenčinės pl. 54, 54A, 54B detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2016-07-22 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta įsakymu Nr. A30-2139, 2016-12-19 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2148/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-12 sprendimu Nr. 1-678 patvirtinto sklypų Nemenčinės pl. 54, 54A ir 54B detaliojo plano sprendinius, nekeičiant sklypų Nemenčinės pl. (kad. nr. 0101/0012:212 ir 0101/0012:408) paskirties (kita), juos apjungiant, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą (negyvenamosios paskirties objektams iki 1,2), užstatymo tankį, pastatų aukštį (iki 13 m), aukštų skaičių (iki 3 aukštų). Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Amerigas“, Nemenčinės pl 54 , Vilnius.

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius, adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukštas), tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-02-20 iki 2018-03-05 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g. 40A, Vilnius (10 aukšte); taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio seniūnijos skelbimų lentoje Antakalnio g. 17, Vilnius (su planavimo darbų programa ir pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt – /index.php?1066447144 (su planavimo inicijavimo sutartimi, įsakymu, programa)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-205).

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2018-03-05 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

brėžinį žiūrėti čia