Parengtas Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 124) sprendinių koregavimas žemės sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414)

DĖL PARENGTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad parengtas Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 124) sprendinių koregavimas žemės sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414) inicijavimo pagrindu

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1318 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-07-03 įsakymas Nr. A30-1536/18(2.1.22E-TD2), 2018-08-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-55/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V ,,Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414), nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdų nustatyti galimą aukštingumą, tankumą ir intensyvumą bei kitus privalomus naudojimo reglamentus, pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 26 77.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti: Antakalnio seniūnijos patalpose (Antakalnio g. 17, Vilnius) darbo valandomis nuo 2018 m. lapkričio 2 d. iki  2018 m. lapkričio 15 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-18-424. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt. valakupiu11_spr_brezinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-424) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.